skip to Main Content

О-прстените се заптивни елементи со екстремно точни мерки. Тие се произведуваат со лиење во алат и се користат најчесто за статичка примена или во услови за повремено движење. Обликот, материјалот , тврдината, големината и толеранциите се по стандард DIN 3770 кој одговара на DIN-ISO 3601 стандард.

О-прстените се со тврдина 70, 80 и 90 ShA од разни смеси на гума во зависност од условите на примена, т.е. на температурата и медиумот.

NBR-acrylonitrile-butadiene rubber

FKM-fluoro rubber

EPDM-ethylene propylene diene rubber

VMQ-silicone rubber

На залиха имаме околку 2000 димензии на О-прстени од NBR со тврдина 70 ShA.

Погледнете го МФ Сеалс каталогот за О-прстени

Back To Top