skip to Main Content

Заптивки за хидраулика и пневматика

ЗАПТИВКИ ЗА ХИДРАУЛИКА И ПНЕВМАТИКА Од програмата на Freudenberg Sealing Technologies ( Simrit-Merkel i Dichtomatik…

Прецизни о-прстени

О-прстените се заптивни елементи со екстремно точни мерки. Тие се произведуваат со лиење во алат…

СЕМЕРИНЗИ – РАДИЈАЛНИ ОСОВИНСКИ ЗАПТИВКИ

Радијално осовинските заптивки – семеринзите се заптивни елементи кои го заптиваат медиумот од внатрешната страна…

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ БЕЗАЗБЕСТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Безазбестни материјали за заптивање и изолација на база на керамички влакна и филаменти на Е-стакло…

ЗАПТИВНИ БЕЗАЗБЕСТНИ ПЛЕТЕНКИ

Заптивни безазбестни плетенки за пумпи и вентили. Погледнете го МФ Сеалс каталогот за плетенки Погледнете каталог burgmannpackings.

БЕЗАЗБЕСТНИ ПЛОЧИ

Во понудата имаме повеќе типови на безазбестни плочи од кои се произведуваат дихтунзи за индустријата…

СПИРОМЕТАЛНИ ЗАПТИВКИ

     Спирометални заптивки – SWG (spiral wound gaskets) за заптивање на прирабните споеви ,…

Компензатори

Во понуда се компензатори во функција на флексибилно спојување на цевките, кои апсорбираат аксијални, латерални…

Back To Top