skip to Main Content

Безазбестни материјали за заптивање и изолација на база на керамички влакна и филаменти на Е-стакло за температурен опсег од 550°C до 1600°C.

Производите кои се изработуваат од овие материјали се плетенки, траки, шнуреви, ќебиња, плочи.

Погледнете го МФ Сеалс флаерот за термоизолациони материјали

Погледнете го каталогот на frenzelit.

Back To Top