skip to Main Content

    

Спирометални заптивки – SWG (spiral wound gaskets) за заптивање на прирабните споеви , достапни се во повеќе типови и изработени од разни материјали зависно од условите на примена,во температуран опсег од -200°C до 1100°C и за притисок од 400 bar.

Наоѓаат примена во хемиската и петрохемиската индустрија, електраните, за изменувачите на топлина и котлите, високо пристисните цевководи.

Погледнете ја веб страната на fmi.

Back To Top