skip to Main Content

Во понуда се компензатори во функција на флексибилно спојување на цевките, кои апсорбираат аксијални, латерални или ангуларни движења. Еластичниот дел на компензаторот се изработува од гума, челик или тефлон во зависност од температурата и медиумот.

Подрачјето на примена на компензаторите е доста широко: хемиска и процесна индустрија, електрани, производство на храна и пијалоци, валавници, системи за напојување со гас и вода.

Погледнете го каталогот на stenflex.

Back To Top