skip to Main Content

Во понудата имаме повеќе типови на безазбестни плочи од кои се произведуваат дихтунзи за индустријата и автоиндустријата.

Најповеќе се користат плочи од материјал чија основа е природен нитрил гума која е зајакната со целулоза,арамидни, синтетички, стаклени или јаглеродни влакна, во зависност од висината на температурата , притисокот и од медиумот.

За високи температури и притисоци, како и за агресивни медиуми , можеме да понудиме плочи од графит, со или без челична жица.

Погледнете ја веб страната на fmi.

Back To Top